LIBERALŲ SĄJŪDŽIO AKMENĖS RAJONO SKYRIUS

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO AKMENĖS RAJONO SKYRIUS – politinės partijos teritorinė struktūra. Deklaruoja siekį, kad visuomenei būtų sudarytos palankios sąlygos darbui ir dvasiniam tobulėjimui. Palaikoma veiklių, sugebančių save aprūpinti gyventojų. Apie partijos įsteigimą paskelbta 2005 gruodį, 2006 vasarį įvyko steigiamasis suvažiavimas, pirmininku išrinkęs P. Auštrevičių. 2016 Seimo rinkimuose laimėjo 14 mandatų. 2016 ištiko kriminalinis  skandalas, turėjo atsistatydinti pirmininkas E. Masiulis. Akmenės rajone skyrius įsikūrė 2006, Akmenės r. t-boje 2011 laimėjo 6, o 2015 m. – 7 mandatus. Skyriaus pirmininkas A. Nicius nuo 2010 dirbo s-bės administracijos direktorium, nuo 2015 – mero pavaduotojas.

< Atgal