LIETUVOS DEMOKRATINĖS KOVOS SĄJUNGOS 43-IASIS SKYRIUS

LIETUVOS DEMOKRATINĖS KOVOS SĄJUNGOS 43-IASIS SKYRIUS – pogrindinė antisovietinė org-ja, 1947 – 1948 veikusi Akmenės, Viekšnių ir Laižuvos valsčiuose. Ją sudarė Akmenės, Viekšnių ir Laižuvos kuopos, vadovybė koncentravosi Dabikinės dvare veikusiuose vaikų namuose. Tikėjosi kilus Anglijos ir JAV karui su TSRS pradėti ginkluotą kovą ir nuversti okupacinę sovietinę valdžią. Buvo įteisinta kaip LLA Žemaičių apygardos struktūrinis padalinys, leido laikraštėlį „Žemaičių kova”. Org-jos vadovas V. Valantinas dirbo Dabikinės vaikų namuose auklėtoju. Stokodami konspiracijos patirties, vadovai užmezgė ryšius su Vilniuje sovietinio saugumo įsteigtomis fiktyviomis rezistentų veiklos koordinavimo struktūromis, tad skyrius buvo greitai susektas, 1948 m. sausio mėn. dauguma jo narių areštuoti. Byloje buvo tardomi 60 asmenų. Kratų metu pas juos rasta 2 kulkosvaidžiai, 4 automatai, 8 šautuvai, 5 pistoletai, rašomoji mašinėlė, rašymo priemonių, dauginti parengtų lapelių, paimtas archyvas. Dauguma areštuotųjų nuteisti ilgą laiką kalėti.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal