LIUBERSKIS Kostas

Kostas Liuberskis

LIUBERSKIS Kostas (1913 07 23 Stungių k., Žagarės vlsč. – 1969 10 02 (?) Liepkalnio k., Kruopių sen.) lakūnas, žurnalistas, ginkluotos rezistencinės kovos dalyvis. Žagarės prog-ją baigė 1930, Kaune karo aviacijos m-lą – 1934. Antros, nuo 1937 – pirmos eilės lakūnas Šiauliuose, 1939 dalyvavo aviacijos parade Vilniaus sugrąžinimo Lietuvai proga; paskirtas viršila ir apdovanotas garbės ženklu „Plieno sparnai“. TSRS kariuomenei okupavus Lietuvą, iš tarnybos atleistas, biografijoje teigiama, jog hitlerinės okupacijos metais dirbo Šiaulių mokesčių inspekcijoje, atkūrus sovietinį okupacinį režimą, gyveno savo ūkyje. 1950 areštuotas, vedamas į Žagarės areštinę, pabėgo, įstojo į Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Ąžuolo partizanų būrį, nuo 1952 laikraščio „Partizanų šūviams aidint“ leidėjas, vėliau redagavo laikr. „Partizanų šūvių aidas“, parengė partizanų literatūrinės kūrybos rinkinį. Slapyvardžiai Rinvydas, Vaidila. 1955 KGB agento apnuodytas, tačiau suėmimo išvengė. Gyveno Latvijoje, sakoma, jog su svetimais dokumentais gydėsi Rygos tuberkuliozinėje ligoninėje ir ten mirė. Laikomas paskutiniu Lietuvos rezistencijos kovų dalyviu, nepatekusiu į saugumo rankas. Pastaruoju metu gauta žinių, jog žuvo Kruopių sen. Liepkalnio k. ir ten slapta palaidotas. Palaidojimo vietos paieška rezultatų nedavė. 2003 patvirtintas po mirties puskarininkio laipsnis ir pripažintas kario savanorio statusas, 2007 apdovanotas po mirties Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiumi.

Inf.: Joniškio kraštas; Trupinėliai laisvės žiburiui.

< Atgal