LIUTKUS Juozas

LIUTKUS Juozas (buvo g. apie 1820) – stalius, slaptos lietuviškos m-los mokytojas (daraktorius). 1898 03 26 kratos metu V. Valentinavičiaus namuose, Augustaičių k. (Papilės sen.), aptikta slapta lietuviška m-la, kurioje J. Liutkus 10 vaikų (7 – 15 m. amžiaus) mokė lietuviško rašto, tikybos, rusų ir lenkų kalbų. Patalpoje ant stalo rastos 9 lietuviškos maldaknygės, knygų rusų ir lenkų kalbomis, rašymo priemonių. Policijos nubaustas kartu su 4 mokinių tėvais

Inf.: Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864 – 1904.

< Atgal