LUKAUSKAITĖ Nijolė

Nijolė Lukauskaitė

LUKAUSKAITĖ Nijolė (g. 1958 06 29 Rensčių k., Plungės r.) – mokytoja. 1976 baigė Naujosios Akmenės 1-ąją vid. m-lą, 1982 – neakivaizdines studijas Vilniaus valst. pedagoginio i-to Pedagogikos f-te, 2006 – mokyklinės psichologijos magistrantūros studijų programą Vytauto Didžiojo u-to Socialinių mokslų f-te. Nuo 1976 – Sablauskių aštuonmetės m-los mokytoja, nuo 1979 – Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ auklėtoja, nuo 1981 – Finansų ministerijos vyresn. inspektorė, nuo 1984 – lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vedėja, nuo 1995 – Akmenės r. savivaldybės Švietimo, kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėja, nuo 1999 – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

< Atgal