LUKOŠEVIČIUS Juozas

Juozas Lukoševičius

LUKOŠEVIČIUS Juozas (1892 12 25 Perlojos k., Varėnos r. – 1991 05 25 Naujojoje Akmenėje) – valstietis. Pašauktas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo I pasaulinio karo veiksmuose Rumunijoje, Ukrainoje, 1918 grįžo į Lietuvą; 1918 rudenį įkurtos vadinamosios „Perlojos respublikos“ savigynos būrių, vadintų kariuomene, vadas, vadovavo 300 šios teritorinės struktūros milicininkų kautynėse su Lenkijos kariuomene. Lietuvos kariuomenei 1919 vasario mėn. užėmus Perloją, suimtas, kalintas, po II pasaulinio karo sovietinės okupacinės valdžios ištremtas; grįžęs iš tremties, gyveno Suginčių k. (Naujosios Akmenės kaim. sen.) ir Naujosios Akmenės mst.

< Atgal