LUOKAVOS KALNAS

Luokavos kalnas
Nuotr. J. Strazdausko

LUOKAVOS KALNAS – archeologijos paminklas Naujosios Akmenės kaim. sen., 8 km į š. nuo Naujosios Akmenės, Girkančių mšk. Laikomas piliakalniu. Š. šlaitas status, iki 20 m aukščio, r. ir v. šlaitai suardyti kasant žvyrą, teritorija 4,5 ha, apsaugos zona – 2,3 ha. Viršūnėje išlikusi apie 60 m ilgio rytų – vakarų kryptimi ir 16 – 18 m pločio aikštelės dalis, jos š. krašte buvusio pylimo žymės; būta medinio kryžiaus. Šlaitai apaugę pušimis ir lapuočiais. Istorijos šaltiniuose neminimas, galima laikyti alkakalniu. Čia atrasta žalvarinė grandis laikoma Žeimelio kraštotyros muziejuje. Nuo Luokavos kalno į v., Kerėžių k. laukuose, būta senkapių, kuriuos suardė gyventojai, kasdami žvyrą. Kunigas, tautosakos rinkėjas A. Burba yra užrašęs porą padavimų, kurie paskelbti tautosakos rinkiniuose; 1997 įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

< Atgal