LUPEIKA Anicetas

Anicetas Lupeika

LUPEIKA Anicetas (g. 1936 10 14 Mažeikiuose) – statybininkas, visuomenės veikėjas. 1956 baigė Klaipėdos jūreivystės m-lą; nuo 1958 – Mažeikių r. Vietinio ūkio v-bos viršininkas, nuo 1965 – Akmenės r. ž. ū. v-bos Kapitalinės statybos skyriaus viršininkas, nuo 1969 – Akmenės kilnojamosios mechanizuotos kolonos viršininkas, nuo 1986 – Akmenės r. statybos org-jos pirmininko pavaduotojas, nuo 1990 – Akmenės miesto meras, seniūnas, 1990 – 2007 – Akmenės r. t-bos narys, nuo 1997 – Akmenės r. meras; Lietuvių tautininkų s-gos Akmenės r. t-bos pirmininkas. „Vienybės“ laikr. skaitytojų išrinktas populiariausiu 1997 ir 1999 m. rajono žmogumi. 2004 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2002 suteiktas Lenkijos respublikos Konino miesto Garbės piliečio, 2009 – Akmenės r. Garbės piliečio vardas, 2006 apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“ ir Lietuvos savivaldybių asociacijos auksine krivūle, 2012 – ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Išėjęs į senatvės poilsį sukomplektavo Lietuvos administracinių ir saugomų teritorijų heraldikos ženklų bei spaudinių kolekciją, įsteigė ir administruoja vardinę interneto svetainę „Akmenės kraštietis“.

< Atgal