MAČIULIS Adomas

Adomas Mačiulis

MAČIULIS Adomas (1904 04 26 Gulbinų k., Akmenės sen. – 1984 02 01 Akmenėje) – valstietis, socialistinės okupacinės santvarkos rėmėjas. 1936 – 1940 buvo pogrindinės LKP narys, kuopelės sekretorius, kairiųjų politinių jėgų įsteigto Liaudies fronto Akmenės vlsč. k-to pirmininkas. 1941 02 22 su bendraminčiais Gulbinuose įkūrė pirmąjį Lietuvoje – Lenino – kolūkį. 1942 – 1944 buvo raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos karys, po karo dar dirbo atkurto Lenino kolūkio pirmininku, vėliau – partiniuose ir administraciniuose organuose Akmenėje ir Mažeikiuose, nuo 1956 išėjęs į pensiją, visuomenėje nebesireiškė. Už nepaklusnumą pašalintas iš LKP, kviečiamas atsisakė į ją grįžti.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal