MAKAREVIČIUS Romas

Romas Makarevičius

MAKAREVIČIUS Romas (g. 1952 11 27 Naujojoje Akmenėje) – chorų dirigentas, dainininkas. Mokėsi Šiaulių muzikos m-loje, Vilniuje baigė vidurinį mokslą, 1977 – Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos m-lą, 1982 – choro dirigavimo studijas Lietuvos valst. konservatorijoje. Nuo 1978 – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių s-gos choro „Vilnius“ artistas, nuo 1986 – LR vidaus reikalų min-jos vyrų choro „Sakalas“ chormeisteris, nuo 1989 – šio choro vadovas ir vyr. dirigentas, nuo 1994 – Vilniaus savivaldybės choro „Jauna muzika“ dainininkas; 1997 subūrė vokalinį kvartetą „Vilniaus balsai“. Pasaulio lietuvių 1998 dainų šventės ir Kauno 1999 dainų šventės, skirtos Kauno dainų švenčių 75-mečiui, vyr. dirigentas. Nuo 2001 – Lietuvos chorų s-gos prezidiumo narys; 1998 apdovanotas medaliu „Tėvynės labui“.

Inf.: Gaidamavičius Z. „Sakalo“ skrydis. XXI amžius, 2006 kovo 1, 8.

< Atgal