MAKSELIENĖ Andromeda

Andromeda Makselienė

MAKSELIENĖ Andromeda (Gedaminskaitė; g. 1967 12 12 Naujojoje Akmenėje) – istorijos ir politologijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1986 baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą, 1995 – studijas Vilniaus pedagoginiame u-te. 1999 – studijas Šiaulių u-te. Nuo 1987 – Kriaunų (Rokiškio r.) vid. m-los mokytoja, nuo 1995 – Akmenės rajone: Sablauskių pagrindinės m-los direktoriaus pavaduotoja, mokytoja, nuo 1997 – Agluonų Vladimiro Zubovo pagrindinės m-los direktoriaus pavaduotoja, nuo 1998 – direktorė, nuo 2006 – Akmenės r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyroais vyriausioji specialistė; sukūrė vaidmenų Naujosios Akmenės liaudies teatre.

< Atgal