MANEIKIS Leonidas

Leonidas Maneikis

MANEIKIS Leonidas (1939 04 04 Viekšniuose – 2017 04 25 ten pat) – prekybos vadybininkas. 1958 baigė Viekšnių vid. m-lą, 1960 – Vilniaus kooperatinį technikumą, 1970 – neakivaizdžiai Maskvos kooperatinio i-to Prekybos ekonomikos f-tą. Kooperatinės prekybos sistemoje dirbo 36 metus: sandėlininku, prekių žinovu, Prekybos bazės direktoriumi, 1973 – 1988 – Akmenės rajkoopsąjungos valdybos pirmininku, po to iki 2000 – Viekšnių vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininku, Papilės ŽŪB prekybos vadybininku. Buvo renkamas Viekšnių mst. gyventojų bendruomenės pirmininku. Ilgametis Biržiškų d-jos narys.

Inf.: Vienybė, 2017, balandžio 29.

< Atgal