MANTARTIŠKIŲ APYLINKĖ

MANTARTIŠKIŲ APYLINKĖ – sovietinės administracinės sistemos struktūra. Įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Iki 1941 06 22 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Jo veikla atkurta nuo 1945 01 26. Pirmi rinkimai surengti 1948 01 18. Išrinkta 7 asmenų taryba 2,5 m. kadencijai, vadovaujama pirmininko. Panaikinta 1954 05 25, teritoriją prijungiant prie Akmenės ap-kės.

< Atgal