MARKEVIČIUS Viktoras

Viktoras Markevičius
Nuotr. A. Juodpusio

MARKEVIČIUS Viktoras (1919 05 09 Šturonių k., Južintų vlsč., Rokiškio r. – 1980 09 24 Vilniuje) – pramonės darbuotojas, įmonių vadovas. 1946 – 1949 Akmenės kalkinės (būsimojo Akmenės statybinių medžiagų kombinato) direktorius, per 3 metus spėjęs įvesti tvarką apleistoje ir primityvioje įmonėje. Dirbo Statybos ministro pavaduotoju, 1956 atsiųstas vadovauti apleistai Akmenės cemento g-lai. Per 3 m. joje įvedė lietuvišką raštvedybą, sukomplektavo gabių lietuvių inžinierių komandą, įmonė pirmą kartą išbrido iš atsilikimo. 1958 išrinktas TSRS aukščiausiosios tarybos deputatu ir tais pačiais m. paskirtas Lietuvos liaudies ūkio t-bos Statybinių medžiagų pramonės v-bos viršininku, vėliau vadovavo šios šakos įmonėms.

Inf.: „Akmenės cementas“: metai ir žmonės“; Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose.

< Atgal