MATULIENĖ Stanislava

MATULIENĖ Stanislava (Lastauskaitė; 1910 08 02 Vilniuje – 1995 07 14 Kaune) – rašytoja prozininkė, M. Lastauskienės-Lazdynų Pelėdos duktė. Buvo mokoma namuose, augo Paragiuose. Būdama 16 m. ištekėjo už dvaro ūkvedžio A. Juodeikio. Šeimai iširus, susituokė su matininku K. Matuliu; su šeima kilnojosi po įvairias Lietuvos vietoves, nuo 1932 gyveno Kaune. Talkino motinai verčiant į lietuvių k. bei redaguojant jos kūrybą, pati išleido romaną „Prie nykstančių gairių“ (1939), paskelbė prozos kūrinių periodikoje, rankraščiuose paliko romanus „Po vienu dangum“ ir „Mirgančios žvaigždės“. Yra paskelbusi prisiminimų apie Lazdynų Pelėdos ir savo gyvenimą Paragiuose bei motinos kūrybinę veiklą.

Inf.: Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.

< Atgal