MAŽEIKIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

MAŽEIKIŲ MIŠKŲ URĖDIJA (nuo 2018 – Valstybinės įmonės  Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninis padalinys) – valstybinė įmonė, administruojanti, eksploatuojanti ir ugdanti valstybinius miškus bei atliekanti privačių miškų priežiūrą Akmenės, Mažeikių ir Skuodo r. Pirmtakas Mažeikių miškų ūkis įsteigtas 1957, reorganizavus stambų ir sunkiai valdomą Kuršėnų miško pramonės ūkį. 1971 valdė 19801 ha Mažeikių r. miškų. 1976 prijungtas Akmenės miškų ūkis (27668 ha miškų, 10 gir.). 1979 įsteigtam Kamanų valst. rezervatui perduota 3600 ha, 1981 Kuršėnų miškų ūkiui perduota 682 ha, 1982 – Kretingos miškų ūkiui – 881 ha. 1983 administravo 42722 ha miškų, turėjo 13 girininkijų ir 1 meistriją. 1990 reorganizuotas į urėdiją, perėmė 18043 ha buvusių kolūkių ir t. ū. miškų. 2006 miškotvarkos nustatytas urėdijos miškų plotas 62687 ha, iš jų Akmenės r. teritorijoje 25417 ha; miškingumas 30,3 proc., 32255 ha urėdijos teritorijoje esančių miškų – valstybiniai, 6121 ha rezervuotas nuosavybės teisių atkūrimui. Miško žemėje yra 7356 ha saugomų teritorijų. Urėdija suskirstyta į 10 girininkijų (Akmenės rajone – Naujosios Akmenės, Kairiškių, Kruopių ir Papilės), 25 eiguvos. Dominuoja IV grupės (ūkiniai) miškai, sudarantys 81,4 proc. visų medynų. Bendras medynų tūris 5,99 mln. m3. Urėdijoje 66 proc. miškų laikinai užmirkę, 54 proc. augimviečių – derlingos. Teritorijoje yra Ventos regioninis parkas ir 7 draustiniai. Atskiras Valstybinio Kamanų gamtinio rezervato statusas. 2009 – 2016 laikui metinių kirtimų norma buvo 106,4 tūkst. m3. Akmenės r. teritorijoje yra Žerkščių medelynas, uždaryti Ventos ir Papilės medienos perdirbimo cechai. Direktoriai: F. Čiapas (nuo 1960), A. Jonuškis (nuo 1989), urėdai: A. Jonuškis (nuo 1990), A. Paulavičius (nuo 1996), G. Nemunis (nuo 2016).

< Atgal