MEDEMRODĖS APYLINKĖ

MEDEMRODĖS APYLINKĖ – sovietinės administracinės sistemos struktūra. Įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Iki 1941 06 22 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Jo veikla atkurta nuo 1945 01 26. Pirmi rinkimai įvyko 1948 01 18. Išrinkta 7 asmenų taryba 2,5 m. kadencijai, vadovaujama pirmininko. Panaikinta 1954 05 25, teritoriją pskirstant Jučių, Klykolių ir Pakempinių apylinkėms. Atkurta 1963 01 12, į Medemrodę perkėlus Klykolių apylinkės centrą. Galutinai panaikinta 1966 10 24, centrą sugrąžinant į Klykolius.

< Atgal