MEDEMRODĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ

MEDEMRODĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ – įsteigta 1992, reorganizavus buvusią  ž. ū. įmonę. Turėjo apie 300 pajininkų, vertėsi augalininkyste ir gyvulininkyste, visus gyvavimo metus dirbo nuostolingai, 1999 likvidavosi. Direktoriai: E. Paulauskas (nuo 1992), G. Buožienė (nuo 1996). Sovietinei valdžiai 1940 nacionalizavus V. Zubovienės valdomą dvarą, įsteigtas Medemrodės t. ū., perėmęs buv. dvaro ir jo palivarkų žemę, pastatus bei veislinių gyvulių bandą. Atkurtas po II pas. karo. Pavadintas Agluonų tarybiniu ūkiu, 1979 su jo valdytais 2700 ha žemės prijungtas prie 2800 ha valdžiusio Jučių kol. 1990 Jučių kol. vėl atsiskyrė, o Medemrodės t. ū. reformuotas į valst. ž. ū. įmonę, gyvavusią iki 1992 ir pertvarkytą į ž. ū. bendrovę.

< Atgal