MEDŽIOKLĖS ŪKIS

MEDŽIOKLĖS ŪKIS – valstybiniai ir privatūs laukai bei miškai, kuriuose leidžiama medžioti laukinius žvėris ir paukščius. Akmenės rajone  medžioklės plotai 1989 siekė 92000 ha, iš jų 27239 ha miškų. Akmenės r. teritorijoje buvo ir valstybinio Gulbinų medžioklės ūkio Papilės baras, turėjęs 3724 ha miškų, tiesiogiai LTSR gamtos apsaugos k-tui „vyriausybinėms“ medžioklėms buvo priskirti Žalnieriškių, Serbentavos ir Girkančių miškai (2900 ha). Atkūrus Lietuvos valstybę, privilegijuoti medžioklės plotai panaikinti, nuo 1993 medžioklės plotus nuomojasi medžiotojų būreliai. 2000 Viekšnių sen. teritorijoje buvę medžioklės plotai perduoti Mažeikių r. Medžioklės plotai  Akmenės r. 2017 siekė 62 tūkst. ha, iš jų 2200 tūkst. ha – miškų, 38,6 tūkst. ha laukų, 1456 ha vandens telkinių.

< Atgal