MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS AKMENĖS SKYRIUS

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS AKMENĖS SKYRIUS – nevyriausybinė medžioklės ir žvejybos mėgėjų organizacijos – Lietuvos medžiotojų it žvejų d-jos teritorinis padalinys. Lietuvoje d-ja įsteigta 1922, atkurta pagal sovietinės valdžios įstatymus 1947 (iki 1960 vadinosi Lietuvos medžiotojų d-ja). Vienija 46 skyrius su 24000 medžiotojų ir 37000 žvejų. Akmenės r. skyrius įsteigtas 1965 04 01. Rūpinasi ne tik medžiokle ir žūkle, bet ir žvėrių selekcija, žvėrių, paukščių maitinimu, tvenkinių įžuvinimu ir žuvų apsauga nuo uždusimo žiemą. Skyriuje 2017 buvo apie 350 medžiotojų, iš jų apie 250 – aktyvūs. Disponavo 62000 ha medžioklės plotais, kuriuose buvo 22015 ha miškų, preliminariai suskaičiuoti 121 briedis, 984 taurieji elniai, 1300 stirnų, 363 šernai, 259 barsukai, 43 vilkai, 438 bebrai, 18 lūšių. Per 2016 – 2017 sezoną sumedžiota 10 briedžių, 104 taurieji elniai, 196 stirnos, 652 šernai. 188 bebrai.. 1993 atliktas reorganizavimas, tuomet buvę Akmenės, Ašvėnų, „Atramos“, cementininkų, Kruopių, Luokavos, Papilės, Ventos ir Viekšnių medžiotojų būreliai įregistruoti kaip savarankiški juridiniai asmenys, patys nuomojasi medžioklės plotus ir rūpinasi atlyginti žvėrių padarytą ūkininkams ir bendrovėms žalą. Žvejai nuomojasi tvenkinius: Sablauskių (124,1 ha), Kivylių (93,5 ha), Klykolių (3,9,3 ha) ir kt. Iš viso 2015 į nuomojamus vandens telkinius paleista 2400 karpių, 1500 lydekų. D-jos skyriui vadovauja valdyba, jos pirmininkai: A. Vozgirdas (iki 1989), V. Lapėnas, A. Gedaminskas, J. Isajevas, L. Embavičius.

< Atgal