MENČIAI

MENČIAI – kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 6 km į p. nuo Naujosios Akmenės, deš. Dabikinės u. krante. Plotas 936,68 ha. 1932 pradėtas eksploatuoti klinčių karjeras, po II pas. karo eksploatavo Akmenės statybinių medžiagų kombinatas, nuo 1982 – Naujosios Akmenės gamybinis kombinatas, nuo 1993 – AB „Kalcitas“, nuo 1997 eksploatuoja AB „Naujasis kalcitas“. Pastatytas aktyvuotų miltelių asfaltbetoniui gamybos cechas, įrengta kelių eksploatavimo tarnybos asfaltbetonio bazė, atvesta geležinkelio atšaka, pastatyta daugiabučių gyv. namų, įrengta salė, nuo 1957 veikė felčerių punktas. Spaudos draudimo metais buvo platinama ir skaitoma lietuviška spauda, nuo 1904 veikė prad. m-la, tais pačiais m. iš mokinio A. Skiriaus atimta lietuviška knyga, žandarų užvesta byla. 1905 gyventojai pareikalavo vaikus mokyti lietuvių kalbos. 1923 buvo 41 ūkis su 211 gyv. 1949 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 3 šeimas (7 asmenis), tremtyje mirė O. Cukurienė, Z. Runkauskienė ir P. Runkauskas. 1941 sukilimo dalyvis A. Tamašauskas 1947 nuteistas 10 m. lagerių ir 5 m. tremties. 1959 buvo 331 gyv., 1970 – 386 gyv., vėliau sumažėjo: 1981 bebuvo 74 ūkiai su 214 gyv., 1999 – 67 ūkiai su 136 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 93 asmenys. Prieina Sablauskių tvenkinys, jo pakrantėje – populiari Naujosios Akmenės ir aplinkinių kaimų gyventojų poilsiavietė.

Inf.: MLTE, t.2; B. Kaluškevičius, K. Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai; Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 ir 4.

< Atgal