MENČIŲ KLINČIŲ KARJERAS

Klinčių kasimas Menčių karjere iki 1940 m.

MENČIŲ KLINČIŲ KARJERAS – nuo 1932 eksploatuojama Menčių klinčių telkinio dalis. Išžvalgytos klinčių atsargos siekia 15 mln. t. Po II pas. karo eksploatavo Akmenės statybinių medžiagų kombinatas, nuo 1982 – Naujosios Akmenės gamybinis kombinatas, nuo 1985 – Naujosios Akmenės statybinių medžiagų gamybinis susivienijimas, nuo 1993 – AB „Kalcitas“, nuo 1997 – AB „Naujasis kalcitas“, buvo šių įmonių cechas. 1973 iškasta 1 mln. t klinčių, 1999 iškasta 93 tūkst. t. Išeksploatuotas 200 ha plotas, 179 ha plotas rekultivuotas, dalis užtvindyta. AB „Naujasis kalcitas“ 2000 nuomojo 137 ha. Iki 19 m storio klinčių sluoksnis slūgso po 9 m nuogulų danga. Viršutinis klinčių sluoksnis dolomitinis, apatinis molingas. Karjere iškasamose klintyse yra iki 6 proc. magnio oksidų, jos netinkamos naujų standartų kalkėms gaminti, daugiausia naudojamos asfaltbetonio milteliams ir paukščių lesalų priedams gaminti.

Inf.: Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose.

< Atgal