MEŠKIAI

MEŠKIAI – buvęs vienkiemis Meškių k. teritorijoje, Papilės sen. 1923 buvo 15 gyv. Po II pas. karo įsiliejo į kaimą ir nebeminimas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal