MEŠKIENĖ Eugenija

Eugenija Meškienė

MEŠKIENĖ Eugenija (Žilaitytė; 1945 03 24 Rakandžių k., Šiaulių r. – 2008 11 27 Naujojoje Akmenėje) – zooinžinierė, visuomenės veikėja. 1965 baigė Šiupylių (Šiaulių r.) vakarinę vid. m-lą, 1971 – studijas Lietuvos veterinarijos a-jos Zootechnikos f-te, 1984 – E. Meldero gyvulininkystės ir veterinarijos i-to (Estija) aspirantūrą; biomedicininių mokslų (zootechnika) daktarė. Dirbo Šiaulių ir Pakruojo rajonų kolūkiuose, nuo 1976 – Akmenės r. žemės ūkio v-bos vyr. zootechnikė, nuo 1978 – viršininko pavaduotoja, nuo 1987 – Akmenės r. liaudies kontrolės k-to pirmininkė, nuo 1989 – LKP, vėliau – savarankiškos LKP rajono k-to pirmoji sekretorė, LDDP rajono t-bos pirmininkė, nuo 1992 – LR Seimo nario J. G. Baranausko padėjėja sekretorė, nuo 1995 – Akmenės r. t-bos narė, Akmenės r. ž. ū. v-bos viršininkė, nuo 1997 – Akmenės r. savivaldybės mero pavaduotoja, nuo 2007 – merė. Nuo 1991 buvo LDDP, nuo 2001 – LSDP narė, nuo 2003 – LSDP Akmenės r. t-bos ir Šiaulių apskrities t-bos pirmininkė, Lietuvos socialdemokračių moterų s-gos Šiaulių apskrities koordinatorė, nuo 1995 iki mirties – Akmenės r. t-bos narė. Nuo 1995 buvo Lietuvai pagražinti d-jos rajono skyriaus pirmininkė, nuo 2001 – šios d-jos v-bos pirmininko pavaduotoja. Lietuvos moterų d-jos v-bos narė. Daug nuveikė burdama Akmenės r. kaimų bendruomenes, parengė projektų rajono visuomenės socialinėms ir kultūrinėms reikmėms tenkinti.

Inf.:Vitražas metų languose.

< Atgal