METŲ ŪKIS

„METŲ ŪKIS“ – Lietuvos ūkininkų sąjungos nuo 1993 organizuojami konkursai, kurių tikslas skatinti ūkininkų veiklą bei vadybinę kultūrą, taikyti mokslo ir technikos naujoves. Gali dalyvauti Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius Ūkininkų registro centre, dalyvaujantys ūkininkų sąjungos veikloje ir veikiantys savivaldybėse, kuriose yra veikiančios Ūkininkų sąjungos struktūros. Konkursas rengiamas 2 etapais: rajonų bei šalies lygmeniu. Kiekviename rajone nustatomi 3 geriausi ūkiai, kuriems skiriamos I, II ir III vietos. Pažymimi ir sėkmingiausiai dirbantys jauni ūkininkai. Akmenės r. konkursas rengiamas kasmet nuo 1995. Vertinant atsižvelgiama į ūkininko kvalifikaciją bei išsilavinimą, ūkio veiklos rezultatus, dalyvavimą bendruomenių gyvenime. Rajono konkurso nugalėtojai pagerbiami Savivaldybės ir Ūkininkų sąjungos skyriaus renginiuose, o šalies mastu nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami metiniuose šalies renginiuose.

Konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai Akmenės rajone:

1995 m. Ona ir Aloyzas Raubickai iš Kruopių;

1996 m Laima ir Algerdas Balčiūnai iš Gaudžiočių kaimo;

1997 m. Birutė ir Albinas Kristinaičiai iš  Kivylių kaimo;

1998 m. (antroji vieta) Aleksandras Kulvelis iš Gumbakių kaimo;

1999 m. Laima ir Jonas Kiminai iš Saunorių kaimo;

2000 m. Gražvyda ir Pranciškus Zarambos iš Gumbakių kaimo;

2001 m. Janina ir Vladas Strykai iš Sablauskių kaimo;

2002 m. Janina Budovienė ir Robertas Bertašius iš Saunorių kaimo;

2003 m. Virginija ir Vladas Jagminai iš Sablauskių kaimo;

2004 m.. Vilija ir Stanislovas Bačiuliai iš Pavenčių kaimo;

2005 m. Zita ir Zigmas Lopetaičiai iš Ramučių kaimo;

2006 m Janina ir Vytautas Jankauskai iš Padvarėlių kaimo;

2007 m. Danutė ir Georgijus Kachabrišviliai iš Kruopių;

2008 m. Angelina ir Algis Žiauriai iš Kruopių

2009 m. Gima ir Albertas Šurkai iš Pagervių kaimo;

2010 m. Spodra ir Algirdas Martyšiai iš Papilės;

2011 m. Jurgita ir Edmundas Lukošiai iš Kanteikių kaimo;

2012 m. Diana ir Romualdas Norbutai iš Šapnagių kaimo;

2013 m. Genovaitė ir Jonas Viršilai iš Akmenės II kaimo;

2014 m. Sandra ir Valius Ąžuolai iš Kruopių;

2015 m. Jolanta ir Vytautas Jurgeliai iš Naujosios Akmenės;

2016 m. Zita ir Vilijus Vaišvylai iš Sablauskių kaimo;

2017 m. Jovita ir Sigitas Damskiai iš Kruopių.

< Atgal