METŲ ŽMONĖS IR DARBAI

„METŲ ŽMONĖS IR DARBAI“ – Akmenės r. laikraščio „Vienybė“ 1995 – 2014 rengtos visuomenės apklausos populiariausiems asmenims, išskirtinėmis pastangomis pasižymėjusioms bendruomenėms bei reikšmingiausiems įvykiams įvardinti ir pagerbti. Pagal tradiciją pasibaigus metams apklausų laureatus pagerbdavo redakcija, padėkodavo r. savivaldybė, darbo kolektyvai.

„Vienybės“ laikraščio redakcijos skelbti metų žmonės ir darbai

1995 m. Vilija Stulpinaitė, priglaudusi 9 už žmogžudystę nuteistų tėvų vaikus;

1966 m. Julija Almanis, literatė, Akmenėje įkūrusi „Tautos namus“;

1997 m. Raimondas Dievinas, Aldona Uščinienė, Aleksandras Šalavėjus, Aleksandra Vismantienė, Anicetas Lupeika;

1998 m. Laimutė Bagdonienė, Viktoras Lygnugaris, Jonas Grubliauskas, Algirdas Monkevičius, Vaidas Švenis;

1999 m. Bronius Kerys, Anicetas Lupeika, Zofija Paulikienė, Edita Pučinskaitė, Aldona Tenienė;

2000 m. Violeta Bulavienė, Antanas Čiapas, Vanda Jasevičienė, Algirdas Martyšius, Aldona Pakeltienė;

2001 m. geriausi aptarnavimo kolektyvai: „Sodros“ Akmenės skyriaus kolektyvas; prekybos centro „Svaras“ kolektyvas; metų įvykis – kalvos rajono centre prie vandens telkinio sutvarkymas;

2002 m. už turiningą muzikinę veikla – Ventos muzikos mokyklos kolektyvas; už dalyvavimą LITEXPo parodoje – Akmenės rajono savivaldybė;

2003 m. Akmenės seniūnija; R. Grotuzo kavinė Akmenėje; gydytoja R. Steponavičienė;

2004 m. mokytoja Judita Bernotaitė, bibliotekininkė Zita Sinkevičienė, Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ pirmininkė Irena Jatkauskienė, kraštotyrininkas Ignas Valantis;

2005 m. talentų ugdytoja Violeta Serbintienė, itin gerais rezultatais Ramučių gimnaziją baigusi Reda Prišmontaitė, anūkus po tėvų netekties priglaudusi Zita Barvydienė;

2007 m. S. Daukanto muziejaus vadovė Danutė Veisienė, chorvedė Julė Draudikienė, dvasininkas Kęstutis Zybartas, bibliotekininkė Roma Miltinienė;

2008 m. kaimo lyderė Julija Juškienė, metų šeima – Elvyra ir Antanas Lizdeniai, Papilės „Atgaivos“ klubo pirmininkė Janina Strigūnienė, jaunoji atlikėja Justė Norbutaitė iš Ventos;

2009 m. metų moksliukė Martyna Gauronskytė, televizijos projekto „Talentų ringas“ dalyvė Agnė Aleksejevaitė, už monografijos leidimo organizacinę sėkmę Papilės seniūnas Antanas Vaičius, už gyvenimą, paskirtą muzikai – Algirdas Gricius;

2010 m. metų talentai: atlikėja Daiva Palionienė, fotografijos menininkė Eglė Skiparytė, choreografė Birutė Viktoravičiūtė, Kruopių kultūros namų vedėja Genutė Baliulienė;

2011 m. Ventos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič, Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė, moterų klubas „Akmenietė“;

2012 m. „Bočių“ bendrijos pirmininkė Juzefa Agnietė Grušienė, kredito unijos „Tikroji viltis“ valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus, Akmenės II kaimo bendruomenės „Akmenupis“ pirmininkė Vitalija Žakienė, literatas, fotografijos menininkas Apolinaras Juodpusis ( už parengtą knygą apie S. Niūniavaitę);

2013 m. choreografė Nijolė Milaševičienė, jaunųjų vokalų talento puoselėtoja Genovaitė Bučiuvienė, kraštotyrininkas Igoris Jaroševas, policijos pareigūno įvaizdį praturtinęs Audrius Klišauskas;

2014 m. labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ vadovas dvasininkas Mindaugas Palionis, labdaringoje veikloje pasižymėję Algis Paulikas, Nijolė Niciuvienė, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys Klemas Inta.

< Atgal