MIKLINYS

MIKLINYS – upelis Papilės sen., kair. Avižlio intakas. Ilgis 7,3 km, baseino plotas 10,5 km2. Prasideda į rytus nuo Kairiškių, teka per Šiurkiškių ir Užpelkių k., Užpelkių mšk. Į Avižlį įsilieja už 5,6 km nuo jo žiočių. Aukštupyje 2,9 km vagos ruožas reguliuotas.

Inf.: Lietuvos upės.

< Atgal