MILAŠAUSKAS Pranas

MILAŠAUSKAS Pranas (g. apie 1875 Papilės sen. – mirė po 1918 Bostone, JAV) – vertėjas, knygų leidėjas. Studijuodamas kunigų seminarijoje, Kaune, įsitraukė į uždraustos lietuviškos spaudos platinimą. Nuo Rusijos žandarų persekiojimų ir gresiančio suėmimo pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV. Ten turėjo savo lietuvišką spaustuvę. Yra išvertęs į lietuvių kalbą L. Tolstojaus, G. Lesingo ir kt. autorių kūrinių.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal