MILIAUSKAS Juozas

Juozas Miliauskas-Miglovara

MILIAUSKAS Juozas, (slap. Miglovara; 1845 03 24 Galnės k., Šilutės r. – 1937 01 20 Šiauliuose) – poetas. Mokėsi Šiaulių g-joje, iš 4 klasės išėjo į 1863 metų sukilimą, kovojo J. Dluskio-Jablonovskio būriuose, sukilimui pralaimėjus pasidavė žandarams. Grįžęs iš sukilimo, mokėsi savarankiškai ir mokė dvarininkų vaikus, dirbo valdžios įstaigose, 1872 – 1886 – tarnavo Rygoje, policijoje. Po to vėl kilnojasi iš vietos į vietą, 1886 – 1887 m. gyveno Akmenėje, Papilėje, nuo 1887 iki mirties gyveno Šiauliuose. Iš pradžių rašė lenkiškai, platino „Aušrą“, joje skelbė savo lietuviškus eilėraščius. Išl. eilėraščių rink.: „Įvairios eilės“ (1884), „Giedmenys“ (1914), brošiūrą „Viduklės kraštas“ (1928). Yra sukūręs eilėraštį apie XIX a. pabaigos Akmenę, paskelbęs prisiminimų apie sukilimą, taip pat apie sukilėlių kautynes su Rusijos kariuomene prie Papilės 1863 m. birželio mėnesį.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal