MILIEŠKA Mindaugas

MILIEŠKA Mindaugas (g. 1957 05 11 Alkiškių k., Naujosios Akmenės sen.) – žurnalistas. 1975 baigė Akmenės vid. m-lą, 1981 – žurnalistikos studijas Vilniaus u-te, 1986 – Leningrado aukštojoje partinėje m-loje. Nuo 1975 dirbo Akmenės r. laikraščio „Vienybė“ redakcijoje, 1979 – 1981 – laikr. „Tiesa“ redakcijoje kurjeriu, išleidėju, užsienio skyriaus korespondentu. Nuo 1981 – Šiaulių r. laikraščio redaktoriaus pavaduotojas, redaktorius, nuo 1988 – LKP CK spaudos sektoriaus instruktorius, konsultantas, nuo 1990 – savaitraščio „Bičiulystė“ redaktoriaus pavaduotojas, 1991 – ir agentūros „Interfax“ korespondentas Lietuvoje, nuo 1993 – laikraščio „Europos lietuvis“ redaktorius, nuo 1997 – „Eltos“ agentūros korespondentas, žrnl. „Aljansas“ skyriaus redaktorius, nuo 1999 – Lietuvos banko atstovas spaudai, viešųjų ryšių skyriaus viršininkas.

< Atgal