MITUZAS Juozas

Juozas Mituzas

MITUZAS Juozas (g. 1946 03 24 Laumėnų k., Kruopių sen.) – inžinierius mechanikas. 1949 – 1959 su tėvais gyveno Sibiro tremtyje, 1964 baigė Kruopių vid. m-lą, 1970 – studijas Kauno politechnikos i-te. Nuo 1970 dirbo Rokiškio konservų g-loje, nuo 1972 – „Lietkoopsąjungos“ valdyboje: gamybos skyriaus viršininkas, technikos v-bos viršininkas, nuo 1988 – Prekybos įrenginių kombinato direktorius, nuo 1991 – Fermentinių preparatų g-los komercijos direktorius, nuo 1994 – UAB LAUMIVA įkūrėjas, direktorius. Vienas iš ištuštėjusio Laumėnų kaimo išeivių susitikimų tradicijos sumanytojų ir tęsėjų, gimtojo kaimo paveldo propaguotojas. 2010 įrašytas į Kruopių sen. Aukso raidės knygą.

< Atgal