MOCKUS Antanas

Antanas Mockus

MOCKUS Antanas (1918 09 07 Krioklių k., Papilės sen. – 1995 02 21 Vilniuje) – pedagogas, tautosakos rengėjas, kultūros darbuotojas. Mokėsi Žilių prad. m-loje ir Viekšnių prog-je, 1949 baigė studijas Vilniaus u-te. Hitlerinės okupacijos metais Papilės prog-jos mokytojas. 1953 – 1958 – Lietuvių k-bos ir literatūros i-to Tautosakos sektoriaus vadovas; parengė 3 tomų A. Juškos „Lietuviškas dainas“, lietuvių liaudies dainų tekstų katalogą. 1959 – 1991 dirbo Pedagogikos i-te, 1960 – 1980 buvo šio i-to direktoriaus pavaduotojas mokslo darbui, daug nuveikė kaupdamas ugdymo metodikos patyrimą, puoselėdamas šeimų pedagoginį švietimą, vaikų muzikinį ugdymą. Humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1950 metų dalyvavo rengiant respublikines dainų ir šokių šventes, išleido tėvų švietimo knygų ir mokymo metodinių priemonių, išrūpino A. ir J. Juškų palaikų perkėlimą iš Kazanės į Lietuvą. Visaip rėmė Papilės kultūros ir švietimo įstaigas, rūpinosi jų patalpomis, S. Daukanto muziejaus įkūrimu. 1998 išleista  atsiminimų ir laiškų knyga „Antanas Mockus. Tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas“.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose; Antanas Mockus. Tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas.

< Atgal