MONKEVIČIUS Algirdas

Algirdas Monkevičius

MONKEVIČIUS Algirdas (g. 1956 03 29 Rietave) – pedagogas. 1974 baigė Rietavo vid. m-lą, 1979 – matematikos ir fizikos studijas Šiaulių pedagoginiame i-te, paskirtas Naujosios Akmenės vakarinės (pamaininės) vid. m-los mokytoju; nuo 1981 – Naujosios Akmenės 3-iosios vid. m-los mokytojas, nuo 1983 – Akmenės r. Švietimo skyriaus inspektorius, nuo 1985 – LKP Akmenės r. k-to skyriaus vedėjas. 1991 baigė aspirantūrą Visuomenės mokslų a-jos (Maskva) Sociologinių tyrimų centre, nuo 1997 porą m. studijavo ŠU. Nuo 1991 – Papilės S. Daukanto vid. m-los direktorius, nuo 1997 – Akmenės r. Švietimo skyriaus vedėjas, nuo 1998 – ir Šiaulių u-to Socialinių mokslų f-to prodekanas, nuo 2000 – dekanas; 2000 Akmenės – Joniškio 39-ojoje apygardoje išrinktas LR Seimo nariu, paskirtas LR švietimo ir mokslo ministru, nuo 2004 – LR Seimo narys, išrinktas pagal Naujosios Sąjungos (socialliberalų) partijos sąrašą, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas, Informacinės visuomenės k-to narys. Nuo 2009 – MRU docentas, nuo 2010 – šio u-to Politikos ir vadybos f-to dekanas, nuo 2015 – MRU rektorius. Socialinių mokslų daktaras.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal