MONSEVIČIUS Vidmantas

Vidmantas Monsevičius

MONSEVIČIUS Vidmantas (g.1955 01 27 Panevėžyje) – biologas, biologijos ir chemijos dėstytojas. 1973 baigė Kuršėnų I vid. m-lą, 1978 – studijas Vilniaus u-to Gamtos f-te, 1987 – Kijevo I. Šmalhauzeno zoologijos i-te apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją. Stažavosi tuometiniame Zoologijos ir parazitologijos i-te, nuo 1979 dirbo Kamanų rezervate – vyr. moksliniu bendradarbiu, vyr. ekologu ir vyr. biologu, nuo 2006 – VU Ekologijos i-to mokslo darbuotojas, 2007 – 2014 – J. Balvočiūtės ūkyje. Lietuvos entomologų d-jos narys, Biologinės įvairovės centro vadovas; 25 mokslinių straipsnių autorius, 2 tomų monografijos „Lietuvos fauna. Vabalai“ bendraautoris. Aktyviai dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigimosi Akmenės krašte procesuose.

< Atgal