MUNINGIS Pranas

Pranas Muningis

MUNINGIS Pranas (Žvelgaitis; 1911 10 02 Pagervių k., Kruopių sen. – 1949 08 30 Jurdaičių mšk., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – karininkas, rezistencinės kovos dalyvis. Mokėsi Žagarės „Saulės“ prog-joje, Kauno aukštesniojoje technikos m-loje studijavo architektūrą, Karo m-loje įgijo atsargos leitenanto laipsnį. Nebaigęs studijų grįžo į Žagarę, čia pasistatė namus, hitlerinės okupacijos metais dirbo kooperatyvo ir malūno buhalteriu, malūno direktoriumi. 1945 priimtas į Genio partizanų rinktinės Ąžuolo būrį, nuo 1947 Voverės rinktinės vadas, įkūrus Prisikėlimo apygardą – Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas. Kautynėse sužeistos rankos gangrenai plintant, 1949 08 30 nusišovė; laiške kovos draugams atsiduso: „Tebūnie prakeikta amerikoniška demokratija, leidžianti naikinti taikias tautas.“ Palaidojimo vietą susekus MGB kariškiams, lavonas išniekintas ir užkastas nežinomoje vietoje. Buvo sumanus vadas, išsaugojęs rinktinę nuo sovietinio saugumo provokatorių ir išdavikų, palaikė griežtą drausmę ir išlaikė rinktinės kovingumą. Apygardos vado 1949 įsakymu apdovanotas Laisvės kovų III laipsnio kryžiumi, 1999 po mirties suteiktas karinis majoro laipsnis, 2003 po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiumi, 2011 prie namo Žagarėje, kur P. Muningio gyventa, atidengta atminimo lenta.

Inf.: Gruzdžiai, t. 1; Joniškio kraštas; Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje; Trupinėliai laisvės žiburiui.“

< Atgal