MUTURAS Algimantas

Algimantas Muturas

MUTURAS Algimantas (1943 03 09 Papilėje – 2016 04 20 Mažeikiuose) – choreografas, kultūros vadybininkas, kraštotyrininkas. 1960 baigė Papilės vid. m-lą, po to – Vilniaus kultūros m-lą, kultūros švietimo vadybos studijas tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Vadovavo Telšių rajoniniams kultūros namams, nuo 1971 dirbo Akmenės r. kultūros skyriaus vedėju, nuo 1975 – Naujosios Akmenės  cementininkų kultūros rūmų direktorius, nuo 1979 gyveno ir dirbo Mažeikiuose: vadovavo šio r. kultūros skyriui, Elektrotechnikos g-los klubui. Veiklus kraštotyrininkas, 1971 – 1979 vadovavo Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros d-jos Akmenės skyriui, dirbdamas Mažeikių muziejuje, sukaupė žinių ir išleido kn. „Žydų pėdsakai Mažeikių žemėje“, „Apie ką kalba cerkvės varpai“, „…geriau tegul gegutė užkukuoja“, „Mažeikių šaulių tryliktoji“, „Kas Jūs, Povilai?“, aktyviai prisidėjo leidžiant Papilės krašto monografiją. Savo vadovaujamus choreografijos kolektyvus parengė 1965 – 1980 Lietuvos dainų šventėms, organizavo pirmąjį Akmenės r. kultūros ir istorijos paminklų inventorizavimą, sutvarkė paminklų priežiūrą. Jo kraštotyrinių publikacijų paskelbta „Vienybėje“, Mažeikių r. laikraščiuose.

Inf.: „Vienybė“, 2016 balandžio 27.

< Atgal