MYKOLAIČIAI

MYKOLAIČIAI – buvęs kaimas Akmenės sen., už 2 km į v. nuo Akmenės. 1923 užfiksuoti 2 kaimai: viename buvo 13 ūkių su 89 gyv., antrame – 4 ūkiai su 21 gyv. Po II pas. karo laikytas vienu kaimu. 1948 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 11 asmenų, tarp jų 81 m. amžiaus A. Žeberskienę, kuri tremtyje mirė. 1959 buvo 84 gyv., 1970 – 53 gyv. Nuo tarpukario iki 1967 veikė prad. m-la. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, sparčiai ištuštėjo: 1981 dar buvo 4 ūkiai su 4 vienišais gyv., netrukus tapo nebegyvenamas ir 1984 07 25 panaikintas. 2004 teritorija prijungta prie Akmenės II k.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 3.

< Atgal