NAKAS Ričardas Bernardas

Ričardas Bernardas Nakas

NAKAS Ričardas Bernardas (1916 07 31 Mintaujoje (dab. Jelgava) – 1963 01 27 Akmenėje) – jūrų karininkas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė 1935 Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, studijavo Vytauto Didžiojo u-te, 1936 pašauktas į kariuomenę, 1937 baigė karo m-lą. 1938 pasiųstas su Krašto apsaugos min-jos stipendija į karinę jūreivystės m-lą Breste, Prancūzijoje. 1939 grįžo į Lietuvą, 1940 02 16 gavo jaunesniojo jūrų leitenanto laipsnį, tarnavo navigacijos karininku laive „Prezidentas Smetona“. Mokėjo prancūzų, anglų ir rusų kalbas, rengė jūreivystės terminų žodyną. 1940 vasarą burine jachta iš Šventosios uosto pabėgo į Klaipėdą, hitlerininkų valdžios ten internuotas, hitlerinės okupacijos metu grįžo į Lietuvą, gestapo areštuotas, tačiau paleistas; nepavykus pasitraukti 1944 į Vakarus, gyveno svetima pavarde, dirbo Kauno hidrometeorologijos stotyje, platino antisovietinę literatūrą. 1945 sausį suimtas, po žiaurių kankinimų nuteistas 10 m. lagerių, kalintas Vorkutos ir Komijos lageriuose, išsekęs ir sužalotas 1958 grįžo į Lietuvą, apgyvendintas Akmenės invalidų namuose. Žuvo naktį partrenktas sunkvežimio, palaidotas Akmenės kapinėse.

Inf.: Surgailis G. Lietuvos karinis laivynas 1935 – 1940; Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 5.

< Atgal