NARŠČIUS Kazys

Kazys Narščius

NARŠČIUS Kazys (1924 04 03 Papilėje – 2013 01 29 JAV) – gydytojas. Baigė Papilės prad. m-lą, 1938 – 1940 mokėsi Šiauliuose, 1944 baigė Viekšnių-Mažeikių g-ją, tais pat m. įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, sovietinei armijai ją sutriuškinus prie Sedos, pasitraukė į Vakarus, studijavo mediciną Italijoje, buvo tenykštės lietuvių pabėgėlių d-jos pirmininkas, vienas iš ten leisto lietuvių laikraščio „Prošvaistė“ steigėjų ir redaktorių. Nuo 1949 gyveno JAV, 1956 baigė Detroito u-te (JAV) chemijos bakalauro studijas, 1961 – medicinos studijas Bonos u-te (Vokietija). 1954 buvo Detroito u-to lietuvių studentų d-jos , 1958 – Vokietijos lietuvių studentų s-gos pirmininkas. Nuo 1964 vertėsi privačia šeimos gydytojo praktika JAV Ilinojaus ir Floridos valstijose, 1992 įsteigė Goad Samaritan Center kliniką skurdžiai gyvenantiems žmonėms ir iki 2006 jai vadovavo. Rėmė Papilės mokyklą, biblioteką, ambulatoriją, S. Daukanto muziejų, jo siūlymu įsteigtas seniūnijos kultūros ir labdaros fondas, jį pats rėmė, skyrė lėšų Papilės monografijos leidybai. 1999 išrinktas Papilės sen. kilniausio poelgio nominacijos laureatu, jo vardu pavadinta Papilės mstl. biblioteka. 2013 06 05 palaikai palaidoti Papilės kapinėse.

Inf.: JAV lietuviai, t.2; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal