NAUDVARIS

NAUDVARIS – buvęs Medemrodės dv. palivarkas dab. Jučių k. teritorijoje, Akmenės sen., 10 km į š. nuo Akmenės. 1923 buvo 1 ūkis su 57 gyv. Vykdant žemės reformą, dalis žemės išdalinta naujakuriams, susiformavo dab. Jučių k. Reformos metu palivarkui buvo palikta 56 ha žemės. Buvo nedidelis gyv. namas 4 šeimoms, kurios prižiūrėjo gyvulius, lauko darbų atlikti darbininkus siųsdavo dvaras. Ūkiniai pastatai – tvartai ir klojimas – iš plūkto molio, jais po II pas. karo naudojosi kolūkis. „Naudvariu“ yra pasivadinusi Jučių k. bendruomenė.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal