NAUDŽIŪNAS Antanas

Kunigas Antanas Naudžiūnas

NAUDŽIŪNAS Antanas (1866 12 19 Pasvalyje – 1929 09 18 Akmenėje) – katalikų kunigas, dabartinės Akmenės bažnyčios statytojas. Baigė Žemaičių kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1889 12 25. Akmenės klebonas nuo 1901 07 10. Paskirtas į Akmenę, nedelsdamas ėmė rūpintis naujos bažnyčios statyba, bet tik 1907 pradžioje gavo Kauno gubernatoriaus leidimą. Statyba prasidėjo 1907 04 01. A. Naudžiūnas atliko milžinišką organizacinį darbą, sutelkė parapijos gyventojus, kurie statybai suvežė 600 kub. sieksnių akmenų ir suaukojo 44 tūkst. rublių, 1914 mūrine tvora aptvėrė šventorių. Pirmąsias šv. Mišias naujoje bažnyčioje 1912 10 20 aukojo Kauno kunigų seminarijos profesorius, kan. J. Skvireckas, o konsekravo 1920 08 20 vyskupas P. Karevičius. Patyręs 3 infarktus, išsirūpino vikarą V. Balčiūną, kuriam 1921 01 01 perdavė parapijos administravimą. Palaidotas savo statytos Akmenės bažnyčios šventoriuje.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal