NAUJOJI APAŠTALŲ BAŽNYČIA

NAUJOJI APAŠTALŲ BAŽNYČIA – katalikiška religinė bendruomenė, įsteigta 1832, Lietuvoje veikusi dar prieš I pas. karą ir turėjusi savo maldos namų. Sugrįžo į Lietuvą 1990, įregistruota 1992 02 14, o 1995 turėjo apie 4,5 tūkst. narių, maldos namus stambiausiuose miestuose. Pripažįsta 3 sakramentus: Šventąjį vandens krikštą, Paženklinimą Šventąja Dvasia ir Šventąją vakarienę. Tikintieji ruošiasi Pirmojo prisikėlimo dienai, kai Jėzus įvykdys pasižadėjimą sugrįžti ir pasiimti savuosius pas save. Siekia būti politiškai neutrali. Naujojoje Akmenėje veikia nuo 1993.

< Atgal