NAUJOSIOS AKMENĖS KULTŪROS RŪMŲ MIŠRUS CHORAS „CEMENTININKAS“

Mišrus choras „Cementininkas“
Nuotr. J. Strazdausko

NAUJOSIOS AKMENĖS KULTŪROS RŪMŲ MIŠRUS CHORAS „CEMENTININKAS“ – vokalinis kolektyvas, iki 1992 vadinęsis Naujosios Akmenės cementininkų choru. Įsteigtas 1956 tuometiniame Akmenės cemento g-los klube. Įsteigėjas ir 2 m. dirigentas – Kauno politechnikos i-to absolventas, Cemento g-los techninio skyr. viršininkas A. Kaminskas. Nuo 1958 dirbo Naujosios Akmenės kultūros rūmuose. Dalyvavo visose po 1956 surengtose Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse (buvo konkursų laimėtojas), Lietuvos statybinių medžiagų pramonės įmonių meno saviveiklos apžiūrų prizininkas, Baltijos ir Šiaurės šalių chorų festivalių Rygoje (1995) ir Švedijoje (1997) dalyvis. Suirus Mokytojų chorui, įsijungė dalis jo dalyvių. Vadovai: A. Kaminskas, K. Užtupas, A. Skirmantas, S. Juškus, G. Valavičiūtė, L. Čejauskienė, P. Vaitoška, A. Gricius, nuo 1979 – J. Draudikienė, nuo 2010 – M. Girskienė, nuo 2016 – Ž. Kazlauskaitė.

< Atgal