NAUJOSIOS AKMENĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ SKYRIUS „ŽVAIGŽDUTĖ“

NAUJOSIOS AKMENĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ SKYRIUS „ŽVAIGŽDUTĖ“ – biudžetinė neformaliojo vaikų ugdymo įstaiga Naujosios Akmenės mst., iki 2018 – lopšelis-darželis, atidarytas 1979 01 15, tuomet lankė 300 vaikų. Nuo 1993 veikė katalikiškos pakraipos ugdytinių grupė. 2016 buvo 8 grupės su 138 vaikais, su jais dirbo 16 pedagogų. Daug dėmesio skiriama meniniam ir tautiniam vaikų ugdymui, nuo 2012 dalyvauja sveikatą stiprinančioje mokyklų programoje „Sveikatos želmenėliai“. 2015 asignavimai 305,9 tūkst. eurų. Pastatas 2010 renovuotas. Vedėja, direktorė (1996 – 2014) I. Krištapaitienė.

< Atgal