NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kolektyvai – nuolatiniai miesto ir viso Akmenės rajono meninių renginių dalyviai.
Nuotr. J. Strazdausko

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA – Akmenės r. savivaldybės neformaliojo švietimo mokykla, per meninio ugdymo programas tenkinanti vaikų ir jaunimo meninio ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Užuomazga laikytinas 1962 prie Naujosios Akmenės kultūros rūmų įsteigtas vaikų muzikos ratelis; nuo 1964 buvo Mažeikių vaikų muzikos m-los filialas, nuo 1965 – savarankiška mokymo įstaiga. 1996 įsteigtas Akmenės filialas (vadovė I. Gulbinienė), 1997 įsteigtas Papilės filialas netrukus perduotas Ventos muzikos m-lai, tačiau dėl ribotų biudžeto galimybių neišsilaikė. Dėstomos teorinės muzikos disciplinos, dainavimas ir populiarių instrumentų specialybės, teatro ir vaizduojamojo meno pagrindai.  2015 buvo 349 mokiniai, 34 darbuotojai, iš jų 28 – pedagogai. Mokyklos finansiniai ištekliai siekė 424,4 tūkst. eurų. Veikia instrumentiniai ir vokaliniai vaikų muzikiniai kolektyvai, koncertuojantys Pasaulio lietuvių, Lietuvos moksleivių, Akmenės rajono šventėse, regioniniuose renginiuose. Plėtojami tradiciniai kūrybiniai mainai su Latvijos Aucės ir Dobelės, Vokietijos Bocholto, Isselburgo, Redės ir Eisenacho miestų muzikinio ugdymo įstaigomis. Dėstomi vaizduojamojo meno ir teatro pradmenys, rengiamos moksleivių meninių kūrinių parodos. Mokyklos pedagogai vadovauja ir Akmenės rajono kultūros centro meniniams kolektyvams. Direktoriai: S. Juškus, F. Jančenka, V. Ramanauskienė, I. Mikulevič (nuo 1992).

Inf.: Akmenės rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaita.

< Atgal