NAUJOSIOS AKMENĖS PARAPIJA

NAUJOSIOS AKMENĖS PARAPIJA – Lietuvos katalikų bažnyčios struktūra, aprėpianti Naujosios Akmenės mst. ir Pašakarnių, Šapnagių, Ramučių, Gaudžiočių, Vėlaičių k. Socialistinės sistemos metais ateistinė propaganda didžiavosi, jog Naujoji Akmenė – pirmas Lietuvoje rajono centras be bažnyčios. Tautinio atgimimo metu tikintieji gyventojai pareikalavo steigti Naujosios Akmenės parapiją. Nuo 1989 04 19 paskirtas pirmasis klebonas kun. A. Šeškevičius pamaldas laikė individualaus namo verandoje privačių sodybų kvartale R. Čarno g. Vėliau AB „Akmenės cementas“ bendruomenė leido pamaldoms pritaikyti buvusią sporto salę Naujosios Akmenės senamiestyje. Kun. A. Šeškevičius ėmė rūpintis ir bažnyčios statyba, tačiau nesėkmingai. Bažnyčios statybos procesas iš esmės pajudėjo nuo 1990 paskyrus klebonu kun. D. Stulpiną. Bažnyčios statybą ir parapijos ugdymo procesą nuo 1996 tęsė kun. klebonas J. Meškauskas, nuo 2003 – V. Petrauskas, nuo 2010 – J. Vaičius, nuo 2013 – O. Jurevičius. ,Parapija aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja su Akmenės r. s-be ir kultūros įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis organizuojant valstybės švenčių paminėjimus ir bendruomenės meninius renginius.

Inf.: Sejavičienė J. Tikėjimo šviesa. Vienybė, 1989 birželio 1.

< Atgal