NAVICKAS Alfonsas Jonas

Alfonsas Jonas Navickas

NAVICKAS Alfonsas Jonas (g. 1936 03 19 Sablauskių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – inžinierius, poetas. Anksti netekęs tėvų, vaikystėje gyveno Šemetaičių k. (Papilės sen.), lankė Žilių prad. ir septynmetę m-lą, 1954 baigė amatų m-lą Klaipėdoje, 1967 – Klaipėdos politechnikumą. Nuo 1954 dirbo Klaipėdoje statybų darbininku, techniku, meistru, inžinieriumi, nuo 1977 – Klaipėdos paveikslų galerijos vyr. inžinierius, nuo 1980 – inžinierius įvairiose Klaipėdos įmonėse, 1983 – 1997 – vandens tiekimo įmonės specialistas. Buvo literatų būrelio prie Klaipėdos mst. laikraščio redakcijos, Lietuvos rašytojų s-gos jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas, vadovavo Žemaitijos rašytojų bendrijai. Išleido eilėraščių rinkinius „Vieversio namai“ (1990), „Dūzgia vėjo akmuo“ (1997), „Pasirinkimas“ (2010, „Vieninteliam laikui“ (2011), 5 eilėraščių kn. vaikams, parengė P. Drevinio kūrybos ir atsiminimų apie jį knygą „Nekrisk, žvaigždele“ (1995), paskelbė rusų poezijos vertimų; jo eilėraščių paskelbta Akmenės r. laikraštyje „Vienybė“. 2016 suteikta vardinė Klaipėdos I. Simonaitytės premija.

Inf.: Lietuvių literatūros enciklopedija.

< Atgal