NAVICKIENĖ Zofija

Zofija Navickienė
Nuotr. iš „Mažeikių krašto enciklopedijos“

NAVICKIENĖ Zofija (Aleksandravičiūtė; g. 1930 12 23 Viekšniuose) – pedagogė, literatė. 1949 baigė Viekšnių g-ją, 1954 – prancūzų kalbos studijas Vilniaus u-te, Maskvos užsienio kalbų i-te išlaikė vokiečių kalbos kvalifikacinį egzaminą. Nuo 1952 dėstė prancūzų kalbą Vilniaus 10-metėje muzikos m-loje, vėliau pertvarkytoje į M. K. Čiurlionio meno m-lą, kurį laiką lygiagrečiai dėstė Geležinkelių transporto technikume, Vilniaus u-to ekonomikos f-te. Paskelbė prisiminimų ir straipsnių apie Viekšnių kraštą ir jo žmones, tarpukario metų kultūrinį gyvenimą, senąją Viekšnių vaistinę ir jos savininką, savo tėvą J. Aleksandravičių. Išėjusi į pensiją, keletą metų ūkininkavo buvusiame tėvų ūkyje, buv. Sprogiškės k., Akmenės sen. Organizavo kn. apie Viekšnių senąją vaistinę ir Aleksandravičių giminę išleidimą 2006.

Inf.: Jų testamentai vykdomi.

< Atgal