NIEDVARAS Julijonas

Julijonas Niedvaras

NIEDVARAS Julijonas (1909 01 07 Panevėžyje – 1941 11 29 Archangelske) – mokytojas, ekonomistas, politinis kalinys. 1929 baigė Šiaulių mokytojų s-ją, 1939 – ekonomikos studijas Vytauto Didžiojo u-te. Baigęs mokytojų s-ją, mokytojavo Akmenėje, nuo 1935 gyveno Kaune: tarnautojas Finansų min-je, laisvai samdomas tarnautojas Kariuomenės štabe; 1939 mobilizuotas, 1940 perkeltas į Komunalinio ūkio ministeriją, su ja persikėlė į Vilnių. Areštuotas 1941 06 16, išvežtas į Archangelsko sritį, šeimai ilgai meluota, neva dingo be žinios, galop atsakyta, jog mirė Archangelske.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal