NIEDVARAS Romanas

Romanas Niedvaras

NIEDVARAS Romanas (g. 1932 12 25 Akmenėje – sovietinės okupacinės valdžios tremtinys, mokytojų Julijono ir Marijos Niedvarų sūnus. Tėvą įkalinus 1941, šeima ištremta į Sibirą 1948. Grįžo į Lietuvą 1959, aktyvus Tremtinių ir politinių kalinių s-gos Akmenės r. struktūrų, viešojo Akmenės mst. visuomenės gyvenimo dalyvis.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal